archiwum

Analityka 03/2005

Okres wiosenny obfituje w liczne konferencje, sympozja i spotkania. Każdego roku staramy się drukować sprawozdania z tych imprez, tak aby ci, którzy nie mogli w nich uczestniczyć, poznali choćby w skrócie ich przebieg, a ci którzy byli – żeby mogli skonfrontować swoje wspomnienia z zamieszczonymi relacjami. Jednocześnie chciałbym poinformować wszystkich czytelników, że pełny serwis fotograficzny zamieścimy na stronie internetowej Wydawnictwa. Jeśli ta forma reportaży zostanie zaakceptowana przez P...

Analityka 02/2005

Przeglądając uważnie zawartość tego numeru „Analityki”, chciałbym szczególnie zachęcić do przeczytania dwóch artykułów. Jeden – otwierający numer, traktuje o mikotoksynach, drugi zaś – o biotestach. Artykuły te tematyczne odległe łączy wspólna cecha – dotyczą one tematyki znajdującej się na pograniczu chemii i biologii. Nie od dziś wiadomo, że na styku nauk powstają rzeczy szczególne ciekawe i często stymulujące dalsze badania. Wykorzystując wyrafinowane metody analityczne, którymi dysponuje obecnie...

Analityka 01/2005

Chciałbym zwrócić szczególną uwagę Państwa na dwa wydarzenia niebędące konferencjami, ale mające duże znaczenie. Pierwszym z nich jest z pewnością doroczne wręczenie nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Cieszy , że wśród laureatów kolejny raz znaleźli się chemicy. Ich stała obecność wśród nagradzanych uczonych świadczy o wysokim poziomie naukowym polskiej chemii. Drugim wydarzeniem o wiele mniej spektakularnym, ale niezmiernie ważnym, była kolejna inauguracja Podyplomowego Studium Metrol...

Analityka 04/2004

Ten numer „Analityki” zamyka kolejny, już piąty rok wydawania pisma. Cieszę się, że zostało ono zaakceptowane w środowisku i dzięki dużemu zainteresowaniu ze strony Państwa możemy na łamach pisma zamieszczać materiały o najnowszych kierunkach i osiągnięciach w chemii analitycznej. Staram się tak układać każdy numer czasopisma, aby znalazł się w nim różnorodny materiał mogący zainteresować ja najszersze grono czytelników. W ostatnim czasie sporo miejsca w „Analityce” zajmują problemy metrologii chemicz...

Analityka 03/2004

Jesienny numer „Analityki” zawiera bardzo zróżnicowany materiał. Oprócz omawiania zagadnień, jakimi chemik analityk spotkać się może na co dzień w swoim laboratorium, przedstawiamy również tematy będące w centrum zainteresowania najlepszych laboratoriów badawczych. Miło nam jest znów poinformować o sukcesie kolejnego chemika analityka. Tym razem prof. Bogusław Buszewski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu został uhonorowany najwyższym odznaczeniem Słowackiego Towarzystwa C...

Analityka 02/2004

Pracując nad tym numerem „Analityki” w kwietniu, odliczamy dni, jakie dzielą nas od wstąpienia do Unii Europejskiej. Odbierając go z drukarni, będziemy już jej pełnoprawnym członkiem. Oczywiście, ta symboliczna data nie zmieni radykalnie niczego w naszym życiu, ale na pewno przejdzie do historii. Jako czasopismo będziemy uważnie obserwować wszelkie sukcesy naszej chemii analitycznej i na bieżąco informować o nich. Taką wiadomością z ostatniej chwili jest informacja o nagrodzeniu prof. Ewy Bulskiej z U...

Analityka 01/2004

Dwa najbliższe numery „Analityki” będą numerami niezwyczajnymi. Choć dzielić je będzie jedynie trzy miesiące, ukażą się w różnych epokach. Numer oddawany właśnie w Państwa ręce jest ostatnim przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a następny będzie pierwszym, jaki ukaże się już w Zjednoczonej Europie. Powracając do bieżącego zeszytu, to chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jego zawartość. Jak co roku jest obszerniejszy od pozostałych. Spowodowane jest to zbliżającymi się targami EuroLab, na...

Analityka 04/2003

Kończąc kolejny rok wydawania „Analityki”, cieszy nas duże zainteresowanie z Państwa strony. Świadczy o tym zwiększające się zarówno grono czytelników, jak i autorów. Jako pismo dla całego środowiska chemików analityków, a dokładniej mówiąc dla wszystkich tych, którym przyszło zająć się analityką chemiczną, chcemy towarzyszyć Państwu zarówno w chwilach sukcesów, jak i w rozwiązywaniu trudnych problemów analitycznych. Obecność na liście czasopism punktowanych KBN w Zespole Chemii, Technologii Che...

Analityka 03/2003

W tym roku nieprzypadkowo wszystkie numery „Analityki” zawierają materiały poświęcone analizie wody. Chcemy w ten sposób podkreślić, że rok 2003 został ogłoszony przez UNESCO rokiem wody. Zarówno ilość, jak i jakość wody dostępnej dla człowieka jest problemem nie tylko w skali Polski, lecz również jest to ogromny problem w skali całego świata. Mając tego świadomość, problematyka ta będzie gościła na łamach „Analityki” również w następnych numerach. Ponadto w numerze zamieściliśmy, jak zwykle, zr...

Analityka 02/2003

W wiosennym numerze „Analityki” chciałbym zwrócić Państwa uwagę na artykuł przedstawiający laboratoria analityczne Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej. Zarówno aktualna tematyka, jak i interesująca forma przedstawienia zagadnienia powodują, że czyta się go z dużym zainteresowaniem. Niedługo minie już sto lat od chwili, gdy po raz pierwszy w konwencji haskiej  próbowano zakazać użycia broni chemicznej. Na ile były to działania skuteczne, wiemy z historii z najnowszą włącznie. Pozostając przy...

Analityka 01/2003

Od dwóch lat na pierwszej okładce „Analityki” nasi Czytelnicy znajdują zdjęcia zabytkowego wyposażenia laboratoriów. W 2001 roku były to przyrządy pochodzące ze zbiorów Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2002 roku okładkę ozdabiały fotografie starego wyposażenia apteki będącego dekoracją „Apteki przy Willowej” w Warszawie. W tym roku na kolejnych okładkach „Analityki” zaprezentujemy ryciny przedstawiające przyrządy i wyposażenie laboratoryjne, jakim na początku XX wieku dysponował chem...

Analityka 04/2002

Tym numerem „Analityka” zamyka kolejny rok obecności na rynku. W takiej chwili przychodzi czas na refleksję i próbę podsumowania dotychczasowej działalności. Konsekwentna promocja pisma na różnego rodzaju targach, konferencjach i sympozjach pozwoliła nam dotrzeć do kolejnych grup laboratoriów, w których „Analityka” nie była jeszcze znana, co zaowocowało dalszym wzrostem liczby prenumeratorów. Z satysfakcją chcemy również donieść Państwu, że w tym roku „Analityka” zyskała uznanie Komitetu Badań Na...

Analityka 03/2002

Obserwując ilość odbywających się konferencji, sympozjów czy seminariów, można zauważyć, że aktywność chemików analityków zmienia się w zależności od pory roku. Porami aktywnymi są wiosna i jesień, a zdecydowanie niższą aktywnością charakteryzują się zima i lato, kiedy to życie seminaryjno-konferencyjne zamiera. Odzwierciedleniem tej prawidłowości jest zawartość oddawanego właśnie w Państwa ręce numeru „Analityki”. Tym razem rozbudowany został dział zawierający sprawozdania z konferencji, seminariów, s...

Analityka 02/2002

Przeglądając spis treści bieżącego numeru „Analityki”, zastanawiałem się, który materiał polecić Państwu szczególnie. Rekomęduję więc relację z wydarzenia, jakim była IV edycja targów EuroLab. Obok omówienia i oceny targów mogą Państwo obejrzeć również bogaty serwis fotograficzny, który lepiej niż słowa oddaje charakter tej imprezy. Ponadto w dziale „Nowości” znajdą Państwo omówienie  i prezentację tych przyrządów, które zostały nagrodzone medalami lub wyróżnione dyplomami. W dziale „Polemiki i p...

Analityka 01/2002

W  bieżącym numerze „Analityki”, otwierającym trzeci rok obecności czasopisma na rynku wydawniczym, oprócz stałych działów i kontynuacji, rozpoczętych w poprzednich numerach, tematów  nowością  jest przedruk artykułu z czasopisma „Fresenius J. Anal. Chem”. Zdecydowaliśmy się  zaprezentować go  polskim czytelnikom  ze względu na aktualność poruszanej  problematyki, a mianowicie -  metrologii w chemii analitycznej. Nie bez znaczenia jest fakt, że autorzy to uznane autorytety w tej dziedzinie, a inst...