archiwum

Analityka 3/2011

Trzeci numer „Analityki" dotrze do Państwa rąk wczesną jesienią, kiedy już po urlopach rzucicie się w wir zajęć i nowych zadań, z uporczywą myślą - byle do świąt Bożego Narodzenia. Liczę, że zeszyt ten będzie ciekawym urozmaiceniem i spotka się z zainteresowaniem. Numer otwiera kolejny materiał o Marii Skłodowskiej-Curie, tym razem omawiający wpływ odkrycia promieniotwórczości na rozwój diagnostyki i leczenia nowotworów...

Analityka 2/2011

Liczba wydarzeń, nie tylko ściśle naukowych, związanych z Międzynarodowym Rokiem Chemii wzrasta z miesiąca na miesiąc. Główne imprezy w Polsce skupiają się wokół postaci Marii Skłodowskiej-Curie w stulecie otrzymania przez nią Nagrody Nobla z chemii. W „Analityce" także można znaleźć kolejny materiał o naszej wybitnej rodaczce. Tym razem jest to sprawozdanie z wizyt Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w relacjach ówczesnej prasy...Z szerokiej gamy artykułów, zamieszczonych w tym numerze polecam szc...

Analityka 1/2011

Zwyczajowo pierwszy numer „Analityki" nie tylko podsumowuje rok miniony, lecz również zapowiada wydarzenia, jakie czekają nas w najbliższych miesiącach. Bieżący numer „Analityki" jest obszerniejszy od pozostałych. Spowodowane jest to zbliżającymi się targami EuroLab 2011, na które serdecznie zapraszam, w tym także do odwiedzenia naszego stoiska (stoisko nr D16)...Powracając do bieżącego zeszytu, to staraliśmy się, aby - jak zwykle - zawartość była różnorodna i chyba cel ten osiągnęliśmy. Rozpoczy...

Analityka 4/2010

Oddając w Państwa ręce ostatni w tym roku numer „Analityki", chciałbym tym razem szczególnie zwrócić uwagę na tę część czasopisma, która zawiera reportaż z laboratorium. Powracamy w „Analityce" do prezentowania laboratoriów, ich dokonań i zakresów działalności. Interdyscyplinarny Zespół Badawczy Salubris przedstawiony w tym numerze jest przykładem prywatnego laboratorium, które dzięki dużemu wysiłkowi i intensywnej pracy całego zespołu uzyskał wysoki poziom analityczny i dużą wiarygodność. Chcemy przy...

Analityka 3/2010

Oddając trzeci numer „Analityki" w Państwa ręce, oczywiście gorąco zachęcam do lektury wszystkich materiałów zamieszczonych w zeszycie. Chciałbym jednak zwrócić szczególnie uwagę na dwa. Na początku pragnę odesłać Państwa na 80 stronę czasopisma, gdzie znajduje się jeszcze gorące sprawozdanie z VIII Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej, która odbyła się w dniach 4-9 lipca br. w Krakowie. (...) Drugim materiałem, który otwiera ten numer, a który chciałbym szczególnie polecić, jest wywiad, jakiego ...

Analityka 2/2010

Oddawany właśnie w Państwa ręce numer „Analityki” jest inny niż wszystkie dotychczasowe. Nigdy jeszcze „Analityka” nie była tak obszerna poza numerami ukazującymi się na targi EuroLab.Tajemnica tak obfitego numeru jest prosta – VIII Konferencja Chemii Analitycznej w Krakowie. Jest to wydarzenie wyjątkowe dla chemików analityków. Raz na pięć lat spotykają się, aby podzielić się swoimi osiągnięciami i dorobkiem.Spotkanie w tak dużym odstępie czasowym powoduje, że młody, prężny uczony na jednej konferen...

Analityka 1/2010

Przygotowując się do napisania artykułu wstępnego, otwierającego drugie dziesięciolecie czasopisma, sięgnąłem do 1 numeru z 2000 roku, czyli do pierwszej „Analityki”, jaka ukazała się na rynku. Proponując wtedy całkiem nowe czasopismo, byliśmy pełni obaw i wątpliwości, czy zaproponowana formuła zyska uznanie i osiągniemy zakładane cele. Na ile to się udało, można dowiedzieć się z wypowiedzi członków Rady Programowej Wydawnictwa MALAMUT, które zamieszczamy w tym numerze. Początek nowego roku kalendarzo...

Analityka 4/2009

Ten numer „Analityki” jest szczególny, zamyka bowiem kolejny, już dziesiąty, rok wydawania pisma. W takiej chwili przychodzi czas na refleksję i próbę podsumowania dotychczasowej działalności. Cieszę się, że „Analityka” została zaakceptowana w środowisku i dzięki dużemu zainteresowaniu z Państwa strony mogę na łamach pisma zamieszczać materiały o najnowszych kierunkach i osiągnięciach w chemii analitycznej.Staramy się w redakcji tak układać każdy numer czasopisma, aby znalazł się w nim różnorodny ...

Analityka 3/2009

Trzeci numer „Analityki" zawiera sporą dawkę artykułów zarówno w części poświęconej bardziej teoretycznym rozważaniom, jak i w dziale zawierającym artykuły o praktycznym podejściu do omawianych zagadnień. W dziale Historia krótki artykuł o 200-leciu nauczania chemii na Uniwersytecie Warszawskim jedynie sygnalizuje obchody tego jubileuszu. W następnym numerze zamieścimy obszerny materiał na ten temat. Osobnej refleksji wymaga artykuł poświęcony zanieczyszczeniom środowiska morskiego powodowanym prze...

Analityka 2/2009

Zwykle drugi numer „Analityki” trafia w Państwa ręce w okresie wiosennej fali konferencji, szkoleń i sympozjów. W tym roku, może w związku z globalnym ociepleniem, pierwsza fala konferencji nadeszła wcześniej, bo już w kwietniu. Sprawozdania z tych wydarzeń będzie można przeczytać w następnym numerze „Analityki”…W bieżącym numerze polecam Państwu do przeczytania tym razem artykuły historyczne o historii chemii na UAM w Poznaniu oraz sprawozdanie z sympozjum poświęconego prof. Julianowi Aleksandrowic...

Analityka 1/2009

W bieżącym numerze „Analityki” trzon merytoryczny stanowi jedenaście dużych artykułów. Różnorodność ich tematyki jest tak duża, że każdy powinien znaleźć coś interesującego dla siebie. Od materiałów nowej generacji dla potrzeb bioanalityki, poprzez metody chemometryczne w monitoringu środowiska, do zagrożeń, jakie niosą ze sobą hormony płciowe w środowisku.Początek nowego roku kalendarzowego jest zawsze okazją do podsumowań, postanowień i snucia planów na przyszłość. Nie inaczej jest i w naszym Wydawnict...

Analityka 4/2008

Podsumowując kolejny rok działalności czasopisma, chciałbym zwrócić uwagę Państwa nie na konkretny materiał, lecz na dział „Konferencje, sprawozdania". Z numeru na numer, z roku na rok dział ten stał się witryną prezentującą relacje z najbardziej znaczących imprez naukowych z dziedziny chemii analitycznej w Polsce. Zdarzało nam się również relacjonować przebieg konferencji zagranicznych, szczególnie wtedy, gdy polska obecność na nich była mocno zaznaczona lub były one istotne dla rozwoju chemii a...

Analityka 3/2008

W dziale „Polemiki, problemy" znajdziecie Państwo tekst pod tytułem „Spieramy się o terminologię!". Tekst ten jest odpowiedzią na dołączony do numeru 1/2008 „Analityki" minisłowniczek Pt. „Terminologia-pięta achillesowa analityków" z zebranymi przykładami błędnego stosowania terminologii w chemii analitycznej i bezmyślnego czasami używania zapożyczeń z angielskiego w sytuacji, gdy istnieje terminologia polska...

Analityka 2/2008

Tak jak w numerach poprzednich, tak i tym razem udało nam się zachować dużą różnorodność tematyczną artykułów. Zachęcam do przeczytania ich wszystkich, bo są tego warte. Ponad to zwracam uwagę na sprawozdanie z jubileuszowych X targów EuroLab, których „Analityka" jest konsultantem merytorycznym, a które symbolicznie otwierają każdego roku sezon imprez i konferencji.

Analityka 1/2008

Jak co roku pierwszy numer „Analityki" jest obszerniejszy od pozostałych. Staraliśmy się aby zawartość była bardzo różnorodna i chyba cel osiągnęliśmy. Od teoretycznych rozważań na temat wiązań wodorowych po praktyczne problemy z oznaczaniem chloru w płynach hydraulicznych. A pomiędzy nimi na przykład artykuły o talu, żelazie i artykuły dotyczące badań powietrza. Te ostatnie też w szerokim zakresie, od problematyki pobierania próbek analityków z grupy BTEX z powietrza atmosferycznego w celu moni...