archiwum

Analityka 2/2017

Opublikowane w tym numerze artykuły − jak zwykle − obejmują szeroki zakres tematyczny. Od wykorzystania technik elektromigracyjnych w oznaczaniu amin biogennych w napojach alkoholowych, poprzez ocenę wpływu dodatku oliwy z oliwek na degradację termiczną rafinowanego oleju rzepakowego, do badania procederu fałszowania mięsa. A to tylko artykuły dotyczące analizy żywności. W dziale „Polemiki, problemy” można znaleźć z kolei dwa materiały dotyczące naszego zdrowia. 

Analityka 1/2017

Rok ubiegły już za nami. Bieżący rozpoczął się licznymi zaproszeniami na konferencje. Ta znaczna ilość świadczy o dużej aktywności środowiska chemików analityków. Oprócz spotkań cyklicznych obrosłych tradycją pojawiają się nowe spotkania, w przypadku których czas dopiero pokaże, czy ich tematyka jest trafiona i czy wejdą na stałe do naukowego kalendarza. Z większości tych spotkań zamieścimy relacje w kolejnych numerach „Analityki”, a z niektórych dodatkowo fotoreportaże na naszej stronie interne...

Analityka 4/2016

Od nawiązującego do obrazu na okładce artykułu o oznaczaniu pierwiastków ziem rzadkich w wodzie morskiej, poprzez problematykę izolowania i oznaczania w materiale roślinnym substancji biologicznie aktywnych, omówienie zastosowania cieczy jonowych w technikach mikroekstrakcyjnych aż do artykułu opisującego postęp w zakresie techniki ekstrakcji do fazy stałej. Zainteresowanie powinien wzbudzić też artykuł z pogranicza chemii, prawa, biznesu i kryminalistyki, a mówiący o współczesnych farbach artystycznych...

Analityka 3/2016

Z trzecim numerem „Analityki” spotykają się Państwo w okresie wrześniowo-październikowego wzmożenia konferencyjnego. Z artykułów szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na materiał omawiający nadchodzącą redefinicję podstawowych jednostek miar SI. To fundamentalnie ważne dla wszystkich, nawet jeśli sobie do końca nie uświadamiają, jak jednostki te porządkują nasze życie zawodowe i codzienne.

Analityka 2/2016

Omawiając zawartość „Analityki”, chciałbym zachęcić Państwa do przeczytania artykułu autorstwa prof. Adama Hulanickiego. Poświęcony jest on polskim chemikom analitykom i ich osiągnięciom od XV wieku do roku 1939. Opublikowane w tym numerze artykuły, jak zwykle, obejmują szeroki zakres tematyczny. Od bezpośredniej analizy próbek z wykorzystaniem techniki spektrometrii mas, poprzez oznaczanie polibromowanych eterów difenylowych, do oceny stopnia degradacji termicznej olejów jadalnych z wykorzystaniem techn...

Analityka 1/2016

W tym roku – inaczej niż zwykle – sezon spotkań chemików analityków nie rozpoczyna się Targami EuroLab. Przeniesiono je na połowę kwietnia, więc przed nimi odbędą się już pierwsze tegoroczne konferencje. Rozpocznie ośrodek poznański. Ze spotkań cyklicznych należy wymienić konferencję dotyczącą analizy specjacyjnej, która odbędzie się na Wydziale Chemii UAM na początku marca. Drugą konferencją jest XXV Konwersatorium Analityczne organizowane przez Politechnikę Poznańską. W związku z jubileuszem z...

Analityka 4/2015

Podsumowując kolejny rok czasopisma, chciałbym zwrócić uwagę Państwa nie na konkretny materiał, lecz na dział „Wydarzenia”. W ubiegłym numerzegratulowaliśmy prof. Ewie Bulskiej wyboru przez IUPAC na „Distinguished Women in Chemistry”. Tym razem szczególne gratulacje należą się prof. Jackowi Namieśnikowi z Politechniki Gdańskiej...

Analityka 3/2015

 (streszczenia arykułów) Piszę te słowa w pełni lata tuż po największym wydarzeniu dla społeczności chemików analityków, jakim była IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej w Poznaniu. Konferencja w pełni udana, zarówno merytorycznie, jak i organizacyjnie. Na głębsze podsumowania przyjdzie czas później, a teraz dla tych, którzy nie mogli przyjechać do Poznania, przekazuję na gorąco w dziale „Konferencje, sprawozdania” garść podstawowych informacji i parę fotografii. Pozostałe zdjęcia będzie można znal...

Analityka 1/2015

Każdego roku pierwszy numer „Analityki” ukazuje się przed Targami EuroLab, czyli jak niektórzy twierdzą, na rozpoczęcie sezonu. A sezon w tym roku będzie bogaty i szczególny. W lipcu odbędzie się w Poznaniu IX Konferencja Chemii Analitycznej. Jest to wydarzenie wyjątkowe dla chemików analityków. Raz na pięć lat spotykają się, aby podzielić się swoimi osiągnięciami i dorobkiem. Obok tego prestiżowego wydarzenia czeka nas szereg konferencji krajowych, które pełnią oprócz naukowej również trudną do...

Analityka 4/2014

Ten numer „Analityki” jest szczególny. Zamyka bowiem nie tylko kolejny rok wydawniczy, lecz jednocześnie kończy − już piętnasty − rok wydawania pisma. Symboliczną klamrą spinającą pierwszy numer „Analityki” z 2000 roku z obecnie oddawanym w Państwa ręce − są okładki. Obie odnoszą się do analityki obiektów zabytkowych.

Analityka 3/2014

Trzeci numer „Analityki” zawiera sporą dawkę artykułów, zarówno w części poświęconej bardziej teoretycznym rozważaniom, jak i tej zawierającej praktyczne podejście do omawianych zagadnień. Pierwszy materiał, to omówienie tendencji rozwojowych w analityce i monitoringu środowiska. Analityce środowiska czy ekotoksykologii poświęcone są w tym numerze jeszcze cztery artykuły...

Analityka 2/2014

Targi EuroLab zwyczajowo otwierają „sezon" aktywności chemików analityków, a i pierwsze konferencje już za nami.  Pierwszą uroczystością, na której będziemy obecni, to 95-lecie Głównego Urzędu Miar, instytucji tyleż szacownej, co niezbędnej w funkcjonowaniu każdego państwa. Dlatego też w numerze zamieszczamy krótką jego historię. Mam nadzieję, że w kolejnych bardziej szczegółowo przedstawimy zadania i osiągnięcia tego urzędu. Oczywiście zachęcam do przeczytania głównych artykułów w numerze. Starałem...

Analityka 1/2014

Tradycyjnie już pierwszy numer „Analityki" jest numerem obszernym. Trzon zeszytu stanowi czternaście artykułów merytorycznych. Od chemii analitycznej w lipidomice, ablacji laserowej czy biochromatografii oligonukleotydów poprzez metrologię chemiczną i archeometrię do tak pozornie oddalonego od chemii analitycznej tematu, jak odpowiedź na pytanie „Czym pachnie skóra?".Myślę, że tak duża różnorodność tematyczna pozwoli szerokiemu gronu Czytelników znaleźć coś interesującego dla siebie....

Analityka 4/2013

Mijający rok wyróżnił się w chemii analitycznej dwiema prestiżowymi konferencjami, które odbyły się w Polsce. O pierwszej z nich - European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry - pisaliśmy obszernie w numerze 2/2013. Natomiast w bieżącej „Analityce" przedstawiamy relację z drugiej - XVII Europejskiej Konferencji Chemii Analitycznej Euroanalysis. Od tego sprawozdania proponuję rozpocząć lekturę „Analityki"...