Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW odbyła się 30 marca br. na kampusie uniwersyteckim w dzielnicy Ochota. Uroczystość została zorganizowana przez władze rektorskie Uczelni oraz dziekańskie Wydziałów Biologii i Chemii. Gospodarzem uroczystości był Wydział Biologii. Uroczystość zgromadziła wielu gości. Obecna była prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, a także przedstawiciele wielu zaprzyjaźnionych ośrodków naukowych i przedstawiciele firm uczestniczących w realizacji tego przedsięwzięcia. W uroczystości, poza prof. Katarzyną Chałasińską-Macukow, wzięli udział wszyscy prorektorzy naszej Alma Mater oraz dziekani i prodziekani wydziałów Biologii i Chemii. Licznie przybyli również pracownicy obu wydziałów. Zaproszeni goście spotkali się w auli Wydziału Biologii, gdzie odbyła się krótka uroczystość podpisania aktu erekcyjnego. Ważnym akcentem były wystąpienia –prof. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow, przemówienie prof. Barbary Kudryckiej, wystąpienia prof. Joanny Pijanowskiej – dziekana Wydziału Biologii oraz prof. Pawła Kuleszy – dziekana Wydziału Chemii, jak również przemówienia Krzysztofa Strzałkowskiego, wicemarszałka województwa mazowieckiego, prof. Stefana Kuryłowicza z pracowni APA Kuryłowicz&Associates i Sławomira Nowaka – zastępcy Dyrektora Generalnego firmy Mirbud S.A. Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych będzie miało nowoczesną strukturę, w której konieczna będzie współpraca międzywydziałowa i interdyscyplinarna.


Zobacz inne aktualności

25 października 2021

25 października 2021

4 grudnia 2019

14 kwietnia 2019

25 października 2021

25 października 2021