Profesor Jacek Namieśnik od magistra inżyniera do doktora honoris causa

Trudno jest przecenić aktywność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną profesora Jacka Namieśnika, od wielu lat związanego z Katedrą Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.
Profesor Jacek Namieśnik jest osobistością w gronie chemików analityków, a jego pasja, zaangażowanie oraz umiejętność przyciągania wielu świetnych i aktywnych chemików do grona swoich współpracowników sprawiają, że prowadzona przez niego Katedra Chemii Analitycznej stała się rozpoznawanym w kraju i na świecie ośrodkiem znaczących badań naukowych. Z dumą pragnę przekazać informację, że wybitny dorobek naszego kolegi, profesora Jacka Namieśnika, stał się podstawą szczególnych wyróżnień. W dniu 25 czerwca br. Senat Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego oraz w dniu 29 czerwca br. Senat Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podjęły uchwały o przyznaniu tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Jackowi Namieśnikowi.
Zwieńczeniem zaszczytów jest również Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe w działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa, wręczona Laureatowi 12 października br.
A już bardzo osobiście chciałabym podkreślić, jak bardzo nasz kolega, profesor Jacek Namieśnik, zasłużył na tak zaszczytne wyróżnienia. Znamy go jako człowieka niezmiernie pracowitego, zaangażowanego w pracę na rzecz środowiska naukowego, pełnego pasji w prowadzeniu badań. Znamy Go jako człowieka dużej życzliwości, skupiającego wokół siebie liczne grono współpracowników podzielających jego zainteresowania, jak również doktorantów i studentów, których zaraża swoją pasją naukową i organizacyjną. 

Panie Profesorze, Jacku, przyjmij gratulacje i słowa uznania wraz z życzeniami dalszych sukcesów, a przede wszystkim kolejnych wyzwań, które są przez ciebie zawsze postrzegane jako fascynująca przygoda naukowa bądź organizacyjna. W imieniu środowiska chemików analityków.


Profesor Ewa Bulska
Członek Komitetu Chemii Analitycznej
Polskiej Akademii Nauk


Zobacz inne aktualności

14 kwietnia 2019

21 listopada 2019

21 listopada 2019

21 listopada 2019

21 listopada 2019

21 listopada 2019