Prof. dr hab. Bogusław Buszewski – prezesem i prezydentem

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski z Wydziału Chemii UMK został prezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, jednego z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce. Podczas 52. Zjazdu PTChem w Łodzi zgromadzenie dokonało wyboru prof. B. Buszewskiego na najbliższą 3-letnią kadencję.
 Do redakcji dotarła również informacja, że prof. B. Buszewski został wybrany Prezydentem European Society of Separation Sciences.  Wybór na najwyższe stanowisko w Europejskim Towarzystwie Nauk Separacyjnych jest dowodem uznania dla dokonań prof. B. Buszewskiego w tej dziedzinie.
 Prof. B. Buszewski pracuje na UMK od 1994 roku. Wtedy też rozpoczął formowanie własnej grupy badawczej na Wydziale Chemii, tworząc Katedrę Chemii Środowiska i Ekoanalityki. Wśród jego głównych zainteresowań badawczych znajdują się: preparatyka wypełnień i kolumn do chromatografii i technik pokrewnych, miniaturyzacja (zwłaszcza do HPLC, SPE, CZE, etc.), fizykochemiczne badania oraz opis powierzchni niemodyfikowanych i modyfikowanych porowatych ciał stałych (adsorpcja, adsorbenty), teoria chromatografii i opracowanie nowych metodyk analitycznych do rutynowych oznaczeń środowiskowych (monitoring i kontrola), przygotowanie próbek, analiza: farmaceutyczna, biochemiczna, kliniczna, żywności, metabolomika, proteomika.
Prof. B. Buszewski jest autorem kilkuset prac z dziedziny chemii analitycznej oraz chemii środowiska.


Zobacz inne aktualności

03 grudnia 2021

03 grudnia 2021

4 grudnia 2019

14 kwietnia 2019

03 grudnia 2021

03 grudnia 2021