Nagroda KChA PAN dla prof. dr. hab. R. Dybczyńskiego oraz prof. dr. T. Kantora

Od roku 2005 Komisja Spektrometrii Atomowej i Cząsteczkowej (dawniej Komisja Analitycznej Spektrometrii Atomowej) KChA PAN przyznaje nagrodę imienia dr. Jerzego Fijałkowskiego za szczególne zasługi dla rozwoju analizy spektralnej w Polsce oraz za wybitne osiągnięcia w spektroskopii atomowej, zarówno w zakresie rozwoju metod spektralnych, jak i w zakresie nowatorskich zastosowań analitycznych. Nagroda jest wręczana w trakcie sesji naukowej im. Jerzego Fijałkowskiego, organizowanej w ramach najważniejszego spotkania naukowego organizowanego przez Komisję – „Konwersatorium Spektrometrii Atomowej”. Laureat nagrody otrzymuje dyplom oraz statuetkę ufundowaną przez Komisję Spektrometrii Atomowej i Cząsteczkowej KChA PAN.

W roku 2009 nagroda została przyznana dwóm naukowcom, profesorowi Rajmundowi Dybczyńskiemu oraz profesorowi Tiborowi Kantorowi. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 29 września 2009 roku, w Ustroniu.

Prof. dr hab. Rajmund Dybczyński, z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, został nagrodzony za wybitne osiągnięcia w zakresie analizy śladowej oraz za wieloletnie propagowanie problematyki jakości wyników i wytwarzania materiałów odniesienia wspomagających pracę polskich spektroanalityków.

Prof. dr Tibor Kantor (Węgry) został nagrodzony za wybitny wkład w  rozwój spektrometrii atomowej oraz za wieloletnią współpracę z polskimi analitykami w zakresie propagowania spektrometrii atomowej.


Zobacz inne aktualności

03 grudnia 2021

03 grudnia 2021

4 grudnia 2019

14 kwietnia 2019

03 grudnia 2021

03 grudnia 2021