Klub Pollab laureatem Polskiej Nagrody Jakości

Komitet Polskiej Nagrody Jakości w 2010 roku przyznał Klubowi Polskich Laboratoriów Badawczych Pollab - Honorową Polską Nagrodę Jakości.
Nagrodą tą uwieńczono 19-letnią działalność promocyjną i szkoleniową Klubu Pollab na rzecz wdrażanie i ciągłego doskonalenia zasad jakości zarządzania w środowisku realizacji usług laboratoryjnych w Polsce. Został doceniony wkład pracy i duże zaangażowanie Zarządów Klubu na przestrzeni pięciu kadencji. W imieniu Zarządu Klubu nagrodę odebrała prezes Krystyna Krzyśko.
Historia Klubu Pollab sięga lat dziewięćdziesiątych. Obecnie Klub zrzesza blisko 500 członków rzeczywistych i 50 wspierających, i jest największą w Europie dobrowolną i niezależną organizacją, integrującą pracowników laboratoriów badawczych, wzorcujących, jednostek certyfikujących oraz firm zainteresowanych zarządzaniem przez jakość, wspierającą system oceny zgodności i rozpowszechniającą kryteria Polskiej Nagrody Jakości.

Klub Pollab jest członkiem stowarzyszonym:

  • Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Organizacji Laboratoriów Chemicznych EURACHEM - od 24 maja 2000 roku,
  • Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Organizacji Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących EUROLAB - od 19 marca 2004 roku.

Honorowa Polska Nagroda Jakości jest dla członków Klubu Pollab dużym wyróżnieniem i satysfakcją z dotychczasowej działalności.


Zobacz inne aktualności

03 grudnia 2021

03 grudnia 2021

4 grudnia 2019

14 kwietnia 2019

03 grudnia 2021

03 grudnia 2021