Jacek Namieśnik

14 kwietnia 2019 roku zmarł prof. dr hab. inż. dr h.c. mult. Jacek Namieśnik

rektor                      Politechniki Gdańskiej
wieloletni dziekan  Wydziału Chemicznego
kierownik                Katedry Chemii Analitycznej
członek                   Komitetu Chemii Analitycznej PAN
członek                   Rady Programowej Wydawnictwa Malamut

Był jednym z najbardziej aktywnych polskich chemików, zarówno pod względem naukowym, dydaktycznym, kształcenia młodej kadry, jak i organizacji życia akademickiego. Był laureatem wielu nagród i odznaczeń za osiągnięcia naukowe; został odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Zobacz inne aktualności

24 września 2021

24 września 2021

4 grudnia 2019

24 września 2021

24 września 2021

24 września 2021