Doktorat honoris causa dla prof. Bogusława Buszewskiego

Prof. Bogusław Buszewski otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie na Słowacji. Wręczenie honorowego doktoratu odbyło się 4 listopada bieżącego roku na zamku w Smolenicach. Prof. Bogusław Buszewski jest wybitnym specjalistą z zakresu chemii analitycznej. Studia wyższe ukończył na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1986 roku otrzymał stopień doktora na Słowackim Uniwersytecie Technicznym w Bratysławie. W 1992 roku uzyskał habilitację, a w 1999 roku tytuł profesora chemii. Był stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta w Instytucie Chemii Organicznej na Uniwersytecie w Tybindze oraz Fundacji Cradforda na Uniwersytecie w Lund w Szwecji. Obecnie kieruje Katedrą Chemii Środowiska i Bioanalityki na UMK. Jest również prezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, wiceprzewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Jest również jednym z doradców w Austriackiej Akademii Nauk; pracuje w korpusie ekspertów Narodowego Centrum Nauki. Zainteresowania naukowe prof. Buszewskiego związane są między innymi z chemią analityczną środowiska i fizykochemią zjawisk powierzchniowych oraz z zastosowaniem chromatografii i technik pokrewnych. Zajmuje się również spektroskopią i chemometrią. Za swoje zasługi został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Medalem Słowackiego Towarzystwa Chemicznego oraz licznymi nagrodami. W październiku 2007 roku został wyróżniony przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu „Mistrz”. W 2009 roku został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów RP za wybitne osiągnięcia w chemii. Tytuł doktora honoris causa otrzymał za zasługi we współpracy z Wydziałem Nauk Przyrodniczych słowackiej uczelni. Prof. Bogusław Buszewski ma już na swoim koncie tytuł doktora honoris causa Słowackiego Uniwersytetu Medycznego w Bratysławie. W imieniu całego zespołu „Analityki” chciałbym złożyć Laureatowi najserdeczniejsze życzenia z okazji tego tak prestiżowego wyróżnienia.


Zobacz inne aktualności

23 czerwca 2018

23 czerwca 2018

23 czerwca 2018

23 czerwca 2018

23 czerwca 2018

31 grudnia 2015